finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • UBÓSTWO (poziom życia wyznaczony przez dochód niższy od minimalnego, uważanego za nie)
 • RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ (ryzyko poniesienia strat wskutek zmiany stopy procentowej)
 • EKSPORT (wywóz towarów za granicę w celu sprzedaży)
 • INFLACJA (to wzrost ogólnego poziomu cen a nie ceny pojedynczego lub niewielu towarów d)
 • INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ogół poniesionych wydatków pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze: budową, montażem albo przekazaniem do używania now)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Mały ruch graniczny Część osobowego ruchu granicznego odbywająca się na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rządem Federalnej
 • Krowy mamki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Samice bydła domowego (Bos taurus) w wieku 2 lat i więcej albo młodsze, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę (rasy mi
 • Organizacja pracodawców Związki tworzone poprzez pracodawców, bez uprzedniego zezwolenia, w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych członków wobe
 • Wyroby gotowe Produkty nie podlegające dalszej obróbce w obrębie tego samego przedsiębiorstwa, gdzie zostały wyprodukowane, czyli produkty kompletnie wyko
 • Wynik finansowy Różnica pomiędzy osiągniętymi poprzez jednostkę gospodarczą przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątkowych i pr

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Kredyt lombardowy Kredyt udzielany pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centr
 • Zmienna stopa procentowa Stopa procentowa, która ulega fluktuacjom wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pieniężnym; stanowi wygodny mechanizm cenowy w przy
 • Ugoda porozumienie, umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu
 • Faktura Dokument, na którym wystawia się na adresata rachunek za towary lub usługi.
 • Zajęcie egzekucyjne Zajęcie z tytułem egzekucyjnym wierzyciela mające na celu zablokowanie i odzyskanie dóbr, na które wydano decyzję o zajęciu.