finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • LBO (Leveraged Buyout) (zobacz nabycie ze wspomaganiem finansowym)
  • BANK KOMERCYJNY (bank działający na zasadach rynkowych, nastawiony na osiąganie zysku.)
  • LEASING NORWESKI (bardzo wysoka wpłata wstępna, jednokrotnie wliczana w wydatki uzyskania przychodów. Rata leasingowa tu jest niska)
  • LASSEZ FAIRE (nazwa programu gospodarczego opartego na zasadach pełnej gospodarczej wolności j)
  • EKOLOGIA (tematyka biologii zajmująca się wzajemnymi stosunkami pomiędzy organizmami, a otaczającym je środowiskiem)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Dług, zobowiązanie pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela; w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi ró...
  • Punkty terminowe Różnica stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami wyrażona w punktach kursu wymiany. Te punkty terminowe dodawane lub odejmowane od kurs
  • Harmonogram spłat Rozłożenie spłaty rat leasingowych w czasie z dokładnym określeniem wysokości rat i dat ich zapadalności. Wysokość rat ustala się w formie
  • Depozyt terminowy (Fixed deposit) - depozyt bankowy na okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania; kwota pieniężna powierzona ban
  • System walutowy Zespół norm prawnych, reguł, zasad i zwyczajów określających warunki i regulujących sposoby funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzyn