Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Rynek zleceń rozbieżnych - Rynek niezrównoważony, na którym najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zlece
  • Leasing nieruchomości - Rodzaj leasingu, którego przedmiotem leasingu jest nieruchomość zabudowana lub nie. Mniej atrakcyjny z punktu widzeni...
  • Spółka jednoosobowa - forma spółki kapitałowej; przepisy prawa dopuszczają bowiem utworzenie takiej spółki tylko odnośnie spółki z ogranicz
  • Umbrella Fund - Polska nazwa tej konstrukcji brzmi fundusz z wydzielonymi subfunduszami. Tworzyć je mogą zarówno FIO, SFIO jak i fund...
  • Inkaso czeków bankierskich - Przyjęcie czeku i przekazanie do banku wystawcy w celu zapłaty.