Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Franszyza redukcyjna - Rodzaj ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która polega na obniżeniu każdego odszkodowania o określony p
  • Faktoring - Uzyskiwanie środków z tytułu należności poprzez ich sprzedaż osobom trzecim. Wyróżnia się faktoring z prawem regresu
  • Rynek równoległy - Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzuj...
  • Kwota wykupu - Osoba posiadająca długoterminową polisę na życie otrzymuje kwotę wykupu w momencie rezygnacji z dalszej ochrony towar
  • WIBOR - Stopa procentowa na rynku międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom; Stanowi ona częst