Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • Kombinowane ubezpieczenie - Inaczej: ubezpieczenie pakietowe. Polega na objęciu jedną polisą kilku ryzyk ubezpieczeniowych. Dzieje się tak często
  • WTI - West Texas Intermediate – podstawowy gatunek ropy naftowej będący przedmiotem obrotu na giełdzie w Nowym Jo
  • Roszczenie - w prawie cywilnym, uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własno
  • Platyna - metal szlachetny o bardzo wysokiej temperaturze topnienia. Wykorzystywany w jubilerstwie oraz w przemyśle motoryzacyj...
  • Obligacje hipoteczne - Instrumenty dłużne zabezpieczone nieruchomościami posiadanymi przez emitenta.

Pojęcia podatkowe:

  • Zasoby Ekonomiczne - podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.: ziemia, zasoby ludzkie,
  • Fiskus - Potocznie urząd skarbowy, skarb państwa
  • Hossa (inaczej Rynek Byka) - termin oznaczający długotrwały wzrost kursu, okres dobrej koniunktury
  • Czeki (cheque) - Czek jest to pisemne polecenie wydane bankowi przez właściciela rachunku , aby wypłacił określoną

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: