finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • BADANIA OPERACYJNE (dziedzina wiedzy zajmująca się metodami analizy celowych czynności i obiektyw...)
 • ARCHIWIZOWANIE (porządkowanie i przechowywanie dawnych akt)
 • BVPS (BOOK VALUE PER SHARE) (wartość księgowa przypadająca na jedną akcję)
 • DOGRYWKA (W SYSTEMIE KURSU JEDNOLITEGO) (etap sesji w systemie jednolitym, w okresie której mogą być składane i wykonywane zlecenia kupna i sprzedaży po ustalonym kursie)
 • TERMIN WYKUPU (w razie obligacji, dzień gdzie wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej wspólnie z odsetkami)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Schronisko młodzieżowe Przedmiot przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest
 • Pojazdy samochodowe zarejestrowane Pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę po drogach kołowych z prędkością przekraczającą 25 km/h.
  Obejmuje zarejestrowan...
 • Gmina Wspólnota samorządowa (mieszkańcy gminy) i odpowiednie terytorium jest to region możliwie jednorodny z racji na układ osadniczy i przestr...
 • Podaż Założona stosunek pomiędzy ilością dobra, którą producenci są skłonni oferować w danym odcinku czasu, a ceną
 • Ruch pasażerów w portach morskich Liczba pasażerów, którzy przyjechali albo wyjechali z portów polskich na statkach pasażerskich, towarowych i promach zarówno w ruchu międz

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Przedawnienie instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; prze
 • Opłata początkowa Rata czynszu leasingowego płacona w wysokości ustalonej w umowie, płatna przy zawieraniu umowy lub w momencie wydawania przedmiotu leasin...
 • LME London Metal Exchange, czyli Londyńska Giełda Metali, jest największą na świecie giełdą, gdzie handluje się kontraktami na metale przemys
 • Ulga podatkowa Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia kwoty zapłaconego podatku
 • Prawo poboru Instrument, który jest powiązany z akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w firmie i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emi