Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych - znaczenie prawa.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

  • Cena detaliczna Służąca jest przy sprzedaży detalicznej towarów i usług (w punktach sprzedaży detalicznej, w zakładach świadczących usługi dla ludności i
  • Kredyty bankowe długoterminowe Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym
  • Zapas miodu pszczelego Liczba wyprodukowanego miodu (w kilogramach), który nie został zagospodarowany przez sprzedaż, zużycie produkcyjne i spożycie swoje w mome
  • Sieć wodociągowa przesyłowa (magistralna) Przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia wody do sieci rozdzielczej wodociągowej
  • Pozostałe owce dorosłe (tryki, skopy) Samce 1-roczne i starsze z ekipy Ovis aries, jest to tryki utrzymywane w gospodarstwie z przeznaczeniem do rozpłodu i skopy (wykastrowane

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Oferta zindywidualizowana Niepowtarzalna oferta, na jaką może liczyć klient banków prywatnych.Oprócz tego klient uzyskuje osobistego i jedynego doradcę, który będzie
  • LPPM London Platinum and Palladium Market – niepubliczny rynek, na którym obraca się kontraktami na platynę i pallad.
  • Gwarancje Państwa Budżet gwarantuje członkom PTE uzupełnienie stanu kont, jeśli towarzystwa nie osiągną minimalnych stóp zwrotu, nie zdołają pokryć różnicy z
  • Bullet Inwestycja przynosząca stały dochód, charakteryzująca się tym, że odsetki i/lub wartość nominalna są płatne jednorazowo w dniu zapadalno
  • LME London Metal Exchange, czyli Londyńska Giełda Metali, jest największą na świecie giełdą, gdzie handluje się kontraktami na metale przemys