Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

 • ŹRÓDŁA INNOWACJI (przyczyny, impulsy, zespoły warunków powodujące powstanie innowacji. Można pod)
 • TAKTYKA REKLAMY (wykorzystanie środków reklamy zależnie od sytuacji rynkowej i warunków zewnętrzn)
 • PŁACA NOMINALNA (kwota pieniężna otrzymywana, jako wynagrodzenie za pracę, którą pracownik otrz)
 • FUNKCJE KRYDYTOWE (związane są z działalnością gospodarczą banków.)
 • WARIANTY PRODUKTU (modyfikacje powstające przez zmianę określonych właściwości funkcjonalnych, este)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Świadczenie - W ubezpieczeniach osobowych - suma, którą zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w razie nastąpienia wypadku ub...
 • Trasant - Wystawca weksla, składający na wekslu swój podpis. Odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupi...
 • Syndyk masy upadłościowej - osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadło
 • Sola weksel - Weksel własny wystawiony w jednym egzemplarzu.
 • Monetarna jednostka - Jest to waluta stosowana w systemie pieniężnym danego kraju.

Pojęcia podatkowe:

 • Assets Managment - Inaczej zarządzanie aktywami
 • Akcja - papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje upraw
 • Audyt - ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która powinna być wykonywana przez kompetent...
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe - Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Prowadzenie...

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: