finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • FUNDUSZ SPOŻYCIA (obejmuje część dochodu narodowego przeznaczoną do konsumpcji indywidualnej i zbiorowej)
 • DATA WYGAŚNIĘCIA (ZAPADŁOŚCI) (ostatni dzień realizacji praw, dzień wykupu)
 • TANDEM (centralny komputer giełdowy)
 • STRUKTURA ORGANIZACJI (układ złożony z poszczególnych przedmiotów organizacji (pionów, komórek, pojedynczych stanowisk) i ich wzajemnych powiązań (więzi))
 • BRANŻA (1. jednostka asortymentu handlowego grupująca wyroby wyprodukowane z tego samego surowca albo zaspokajające tę samą potrzebę, bądź także )

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Wyroby gotowe Produkty nie podlegające dalszej obróbce w obrębie tego samego przedsiębiorstwa, gdzie zostały wyprodukowane, czyli produkty kompletnie wyko
 • Zysk netto Wyrażona w ujęciu wartościowym (w jednostkach pieniężnych) miara dodatniego wyniku finansowego netto
 • Urządzenia wodociągowe Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia wykorzystywane do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągow
 • Ubój gospodarczy wolców, opasów (kastraty) Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, wykastrowanych samców bydła domowego w wieku 1 roku i starszych (wo
 • Pracownicy zatrudnieni dorywczo Osoby zatrudnione na w miarę krótki moment (w zasadzie nie dłuższy niż 1 miesiąc) w celu wykonania ustalonych prac pomocniczych

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Leasing operacyjny To taki rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca może zaliczać całość czynszu leasingowego w kosztyuzyskania przychodu, a leasingodawca a...
 • Wartość wykupu Ustalona przy zawieraniu umowy cena przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ze względów proceduralnych tzw. opcja wykupu jest zawierana w
 • Windykacja outsourcingowa jest pojęciem dość szerokim i w praktyce oznacza powierzenie określonych spraw do windykacji firmie zewnętrznej; usługa windykacji outso
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu, który chce odstąpić od dopiero co zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje termin 7 dni od dnia zawarcia - gdy jest osob
 • Hipoteka kaucyjna Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia ...