Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

  • KRÓTKA POZYCJA WALUTOWA (nadwyżka pasywów zagranicznych nad aktywami zagranicznymi)
  • ARKUSZ KALKULACYJNY (użytkowy program komputerowy, przedstawiający w formie graficznej wszystkie t)
  • PRZYCHÓD (pieniężne i rzeczowe wpływy podmiotu gospodarczego/gospodarstwa domowego w ok)
  • ANALIZA STATYSTYCZNA (jej celem jest określenie prawidłowości i zależności, jakie występują w badane)
  • TANDEM (centralny komputer giełdowy)

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Odpowiedzialność deliktowa - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim czynem niedozwolonym przez prawo.
  • Szkoda całkowita - Szkoda, w wyniku której niezbędne koszty naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia przewyższają 90% wartości odtw
  • Rok nieskładkowy - jeśli sytuacja materialna klienta uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, niektóre towarzystwa przez rok regulu...
  • Asekuracja - Inne określenie ubezpieczenia.
  • Ubruttowienie wynagrodzeń - W nowym systemie obowiązek odprowadzenia składki do ZUS ma nie tylko pracodawca ale i jego pracownik. W tym celu miesięc