finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • PLANOWANIE (kierownicy z góry obmyślają cele i działanie oparte na metodzie, a nie przecz...)
 • FINANSE (stosunki ekonomiczne wynikające z ruchu pieniądza, tj. gromadzenia i wydatkow...)
 • DOMY DYSKONTOWE (duże sklepy, w których prowadzi się sprzedaż artykułów powszechnego użytku.)
 • AKTYWNA POLITYKA BUDŻETOWA (celowe i arbitralne decyzje państwa, wywołujące określone zmiany dochodów i kosztów budżetu, oparte na świadomym interwencjonizmie (bieżący)
 • PKC (zlecenie po każdej cenie)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Organizacja polonijna Zorganizowana i celowo ukierunkowana zbiorowość osób polskiego pochodzenia na stałe przebywających poza ojczyzną, gdzie wytworzyły się skody
 • Nieczystości ciekłe Ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.Zbiorniki bezodpływowe - instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia niec
 • Adres do korespondencji Wskazane poprzez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gosp
 • Stacja paliw Pkt. sprzedaży detalicznej paliw, benzyny i oleju napędowego, płynów chłodzących, środków czyszczących i tym podobne
 • Kanalizacja Kompleks urządzeń kanalizacyjnych: sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń wykorzystywane do wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi i urządz

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Rachunek administrowany Rachunek, na który przekazywana jest nadwyżka środków z umiejscowionego w jednym oddziale, rachunku bieżącego i/lub rachunku pomocniczego...
 • Bessa (rynek niedźwiedzia) Bessa (rynek niedźwiedzia)
 • Wypłata transferowa Przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego w wyniku rezygnacji ubezpieczonego, fuzji lub u
 • Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Określone dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia. Rozmia
 • Osoba nieletnia osoba, która z racji zbyt młodego wieku nie jest zdolna do czynności prawnych.