Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • Indeksy Dow Jones - Indeksy stworzone przez Charlesa Dow jeszcze przed rokiem 1900. Ich autor zakładał, że ruchy cen na giełdzie amerykański
  • Wypłata transferowa - Przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego w wyniku rezygnacji ubezpiec...
  • Dźwignia finansowa - Narzędzie, dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości, relacja pomięd...
  • Fundusz Inwestycyjny Otwarty - W skrócie <b>FIO</b>. <br><br> Obecnie stanowią najliczniejszą grupę. Podstawę prawną dla FIO p
  • Zastaw - Ruchomość (rzecz, przedmiot) przekazana wierzycielowi (bankowi) jako dodatkowa gwarancja lub zabezpieczenie zwrotu dług

Pojęcia podatkowe:

  • Podstawa (basis) - Różnica pomiędzy ceną gotówkową i terminową towaru
  • Akredytywa - forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezp...
  • Lokata Dynamiczna (progresywna) - Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego oprocentowanego progresywnie
  • Aport - świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do spółki kapitałowej w posta

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: