Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Spółka publiczna - Spółka, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone przez KPWiG do obrotu publicznego.
  • Spółka jednoosobowa - forma spółki kapitałowej; przepisy prawa dopuszczają bowiem utworzenie takiej spółki tylko odnośnie spółki z ogranicz
  • Leasingobiorca - Strona umowy leasingu. Podmiot korzystający z przedmiotu leasingu i ponoszący opłatę w postaci czynszu leasingowego.
  • Papiery wartościowe imienne - Nazwisko (nazwa) właściciela umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze um...
  • Czek potwierdzony - Rodzaj czeku rozrachunkowego, zabezpieczający dodatkowo przyjmującego czek przed ewentualnym brakiem pokrycia. Bank p