Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • LimAkt (limit aktywacji) - Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynk...
  • Karta wypukła - Karta tłoczona, karta embosowana posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC jest to zaw
  • Depozyt oszczędnościowy - O stałym terminie rachunek oszczędnościowy, w przypadku którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin oraz
  • Karta obciążeniowa - (charge) karta, która umożliwia posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, czyli odroczenia ter
  • Faktoring - przekazywanie, pośredniczenie; przekazanie wyspecjalizowanej firmie (faktorowi) wszystkich niezbędnych uprawnień do pr

Pojęcia podatkowe:

  • Prawo Poboru (pp) - umożliwia co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w k
  • Import - przywóz towarów lub usług z zagranicy
  • Baza Monetarna - suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym
  • Nbp (narodowy Bank Polski) - jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, u

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: