Definicje z zakresu prawa podatkowego

Definicje z prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest: Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy: pomoc z definicji prawnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

  • KONSUMENT (suwerenny podmiot gospodarczy, podejmujący decyzje dotyczące konsumpcji na p)
  • LEASING POŚREDNI (przypadek, gdzie w transakcji pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą pośred)
  • DEKRETOWANIE (sporządzanie notatki na temat sposobu, w jaki powinna być załatwiona sprawa. )
  • AMORTYZACJA (całokształt ruchu okrężnego wartości środków trwałych, polegającego na stopniow)
  • LĘK ANTYCYPACYJNY (wyprzedzająca reakcja na niepewność przyszłych zdarzeń. )

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Odroczenie terminu płatności - Udzielane przez bank powszechne odroczenie płatności na prośbę dłużnika, który w danej chwili nie może dotrzymać swoich
  • Wiek emerytalny - Nowy system ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
  • Odpowiedzialność cywilna - Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie lub mieniu, jaką ponosi strona zobowiązana do jej naprawienia, uregulowa...
  • Upoważnienie - Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.
  • Benchmarki - Fundusze zrównoważone - benchmark składa się w 50 proc. z WIG i w 50 proc. ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów