finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • AKCEPT WEKSLA (zapłacenie określonej sumy wekslowej trasatowi (akceptantowi) , w jego miejscu z)
  • SPÓŁKA (przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez dwie lub więcej osób i przez nie)
  • SŁABE STRONY ORGANIZACJI (te aspekty funkcjonowania spółki, które ograniczają sprawnośc i mogą blokować jej postęp w przyszłości)
  • ROA (Return on Assets) (stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego)
  • PRÓG RENTOWNOŚCI (znaczy taką rozmiar sprzedaży (wartościowo albo ilościowo) by całkowity przychód pieniężny pokrył w całości wydatki (zmienne i stałe))

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Fundusz Gwarancyjny fundusz rezerwowy jest utworzony na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przez wszystkie towarzystwa em...
  • Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) Faza obrotu dodatkowego w trakcie sesji w systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W czasie jej trwania mogą być
  • Pieniądze elektroniczne Karta bankowa lub inny system dający możliwość dokonywania płatności bez konieczności korzystania z pieniędzy w gotówce lub czeku. Pieniądz
  • Karta kredytowa Karta, która umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określoneg
  • Zmienna stopa procentowa Stopa procentowa, która ulega fluktuacjom wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pieniężnym; stanowi wygodny mechanizm cenowy w przy