Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych - znaczenie prawa.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • LEASING OKREŚLONY (leasing, gdzie nie przewidujemy zamiany przedmiotu leasingu na nowy)
  • BARTER (zamiana jednego towaru na drugi, dokonywana bez stosowania pieniądza (na przykład producent rolny dostarcza własne produkty do zakładów chem)
  • INDOS ZASTAWNICZY (celem indosu jest zastaw wierzytelności z weksla na rzecz indosatariusza poprzez indosanta)
  • TEORIE EKONOMICZNE (tworzenie ze sobą praw ekonomicznych w jakiejś postaci i są one punktem wyjścia dla polityki ekonomicznej państwie)
  • PW (PO WYMIANIE) (wiadomość podawana w okolicy kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, iż dokonany został podział akcji)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Postępowanie upadłościowe postępowanie, które toczy się po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa; toczy się ono w sądzie, który ogłosił upadłość i ma na celu równom
  • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu, który chce odstąpić od dopiero co zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje termin 7 dni od dnia zawarcia - gdy jest osob
  • Wrzutnia / Skarbiec nocny Techniczne urządzenie bankowe umożliwiające wrzucenie woreczków (pakietów) zawierających wpłaty pieniężne, do specjalnie zabezpieczonego ...
  • Zlecenie stałe Stała (do odwołania) dyspozycja wydana bankowi przez klienta w sprawie dokonywania pewnej określonej czynności wielokrotnie lub rutynowo, np
  • Zobowiązania stosunek prawny łączący dwa lub więcej podmiotów, w którym jedna strona jest zobowiązana do spełnienia pewnego świadczenia (zachowania si...