Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Działalność gospodarcza:

 • ALOKACYJNA FUNKCJA BUDŻETU PAŃSTWA (rozdział zasobów w gospodarce między różne jej działy; sam mechanizm rynkowy ...)
 • TEORIA X (zakłada, iż:- człowiek nie lubi pracować i unika pracy- aby ludzie robili co do )
 • UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW (błędne informowanie o dochodach oraz inne nielegalne działania podejmowane pr)
 • TRANSAKCJE SWAP (zakup (sprzedaż) instrumentu w transakcji natychmiastowej SPOT i jednoczesna )
 • SESJA GIEŁDOWA (określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie.)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Casco - Rodzaj ubezpieczenia środków transportu i ich wyposażenia (bez ładunku) na wypadek uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kra
 • Token - Token jest urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane przez internet. To generator haseł jednorazowych, wyświe
 • Upoważnienie - Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.
 • Syndyk masy upadłościowej - osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadło
 • Opcja walutowa - Instrument dający jej posiadaczowi prawo lecz nie obowiązek do nierzeczywistego kupna lub sprzedaży określonej kwoty wal

Pojęcia podatkowe:

 • Akcyza - Podatek pośredni nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne
 • Emerytura - obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualne...
 • Aktywa Netto Funduszu - wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe s
 • Techwig - indeks giełdowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTECH), no

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: