finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • LEASING Z PODSTAWOWYM TERMINEM (umowa leasingowa nie przewiduje zmiany terminu wygaśnięcia kontraktu)
 • ZASOBY KAPITAŁOWE (pieniądze rzeczowy i finansowy. Do rzeczowych zasobów kapitałowych należą środki pracy (jest to maszyny, narzędzia, instalacje, urządzenia )
 • OBCIĄŻENIE PRACĄ (układ sił zewnętrznych i wewnętrznych czynnie oddziałujący na człowieka w sytuac)
 • LEASING LOMBARDOWY (leasing korzystny dla firm rozpoczynających działalność. )
 • ŚRODKI PIENIĘŻNE (kapitał (banknoty i monety) i jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym albo w for)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Osoba prawna Jednostka organizacyjna, która została zaopatrzona poprzez normę prawną w umiejętność prawną i przez wzgląd na tym może być podmiotem sto...
 • Użytki rolne stanowiące własność użytkownika Powierzchnia użytków rolnych będących własnością użytkownika gospodarstwa podawana w hektarach fizycznych i w hektarach przeliczeniowych
 • Nakłady na zakup używanych środków trwałych Nakłady poniesione na:
  - zakup używanych poprzez poprzedniego użytkownika środków trwałych jest to; gruntów, budynków, budowli, maszyn,
 • Woda pobrana z ujęć Liczba wody pobranej z miejsca poboru w określonym czasie, na przykład pośrodku roku, zarówno wody surowej, wymagającej oczyszczania (uzda
 • Budynek rekreacyjny Budynek, którego wzniesienie (wedle przepisami prawa budowlanego) wymagało pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, a którego kluczowym...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Wypłata transferowa Przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego w wyniku rezygnacji ubezpieczonego, fuzji lub u
 • Lokaty W działalności ubezpieczeniowej lokaty obejmują: lokaty bankowe, lokaty w nieruchomościach,akcje i udziały w innych jednostkach i długote
 • Kumulacja Przy kolejnej wpłacie brana jest pod uwagę suma aktywów (we wszystkich funduszach) zebranych przez uczestnika na rejestrze; oznacza to, że w
 • Liczba opłat Ilość rat leasingowych podczas całej umowy. Najczęściej opłaty są określane miesięcznie.
 • Rachunek oszczędnościowy terminowy Forma rachunku oszczędnościowego, w przypadku którego osoba oszczędzająca powierza swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres; procent jest na