finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • WARTOŚCI (wyobrażenia tego, co jest godne pożądania, wszystko to, czemu jednostki i gr)
  • FORMY TECHNIKI KSIĘGOWEJ (sposób dokonywania zapisów księgowych przyjęty w danym podmiocie gospodarczym.)
  • WZA (Walne Zebranie Akcjonariuszy)
  • RACHUNEK EKONOMICZNY (zespół metod i środków umożliwiający podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej alo)
  • PARADOKS GIFFENA (nietypowa reakcja wzrostu ceny na wzrost popytu. Reakcja normalna to spadek p...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • List hipoteczny Papier wartościowy imienny lub wystawiony na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią kredyty banku hipotecznego.
  • Przejęcie długu, przystąpienie do długu Odbywa się w formie umowy między bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) lub w formie umowy między kredytobiorcą, a osoba
  • Karta płatnicza (bankowa) plastikowa karta z paskiem magnetycznym używana w płatnościach dokonywanych ręcznie (za towary i usługi) lub automatycznie, np.
  • Aport Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza);
  • London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Stopa procentowa depozytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez pod