Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Lokaty - W działalności ubezpieczeniowej lokaty obejmują: lokaty bankowe, lokaty w nieruchomościach,akcje i udziały w innych jedn
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) - Spółka powołana przez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; do głównych zadań KDPW SA należą: -
  • Walutowa strefa - Tworzy ją grupa krajów, które na mocy zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej, któr
  • Dewizy - Tak określa się należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy. Dewizy można traktować jako pienią
  • Rynek kapitałowy - Zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a wię