finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • OTP (odroczony termin płatności - forma rozliczeń za papiery wartościowe)
  • FAKTURA (rachunek)
  • PRAWA DO AKCJI (PDA) (instrument finansowy umożliwiający nabywcom akcji nowej emisji, ich odsprzedanie zanim zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego)
  • MAŁY PODATNIK (to podatnik podatku od towarów i usług)
  • LEASING TENDENCYJNY (leasing, przy którym spółka leasingowa odkupuje od przyszłego leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Broker Pośrednik ubezpieczeniowy reprezentujący interesy klienta, może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty u
  • Aval Poręczenie weksla. Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval może dotyczyć tylko części lub całości sumy weksla.
  • Koszty uzyskania przychodu Dpuszczalne przez fiskusa odliczenia od przychodów. Różnica między przychodami, a kosztami uzyskania przychodów stanowi dochód do opodatk...
  • Dokumenty ubezpieczeniowe Dokumenty potwierdzające zawartą umowę ubezpieczenia oraz inne z nią związane tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, polisy
  • Dyskonto terminowe (Forward discount) - kwota, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego.