finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO ( podejście do zarządznia potenjałem społecznym, opierające się na założeniu, z)
  • WZROST ORGANIZACJI (powiększanie się rozmiarów org. na różnych skalach: rozmiar zatrudnienia, zaangażowanego kapitału, udział w rynku)
  • BANK INWESTYCYJNY (organizacja finansowa świadcząca usługi w dziedzinie kierowania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, kierow...)
  • WARTOŚĆ WYKUPU (określona poprzez leasingodawcę cena przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy)
  • TABLICA REKLAMOWA (billboard) (dużych rozmiarów tablica umieszczana na ścianach domów i specjalnych konstruk...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Dewaluacja pieniądza Jest to obniżka kursu waluty danego kraju w stosunku do kursów innych walut i bardzo często jest przeprowadzona przez organy państwowe.
  • Ewidencja działalności gospodarczej rejestr przedsiębiorstw (w odróżnieniu od rejestru handlowego) na danym określonym terenie np. gminy; wpisowi podlega prowadzenie działalno
  • Zmienność implikowana Poziom zmienności zawarty w formule wyceny opcji Blacka-Scholesa. Zmienność ta mierzy aktualną niepewność rynku odnośnie ruchów cen.
  • Rachunek oszczędnościowy zwykły / płatny na żądanie Zwany również książeczką oszczędnościową rachunek, na który pieniądze mogą być wpłacane codziennie, a ich podjęcie może mieć miejsce jedynie
  • Karta płaska Na karcie płaskiej dane są nadrukowane a nie wytłoczone. Wszystkie transakcje takimi kartami muszą być autoryzowane. Kart płaskich można uży