Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • DJCA (ang. Dow Jones Composite Average) - Średnia z cen akcji 65 spółek wchodzących w skład trzech najważniejszych indeksów Dowa Jonesa.
  • FIZ - <b>patrz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty </b>
  • Inkasent - Osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika po
  • Nakaz zapłaty - to rodzaj wyroku, w którym sąd, na podstawie przepisów szczególnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty; wydawany np.: w po
  • Slip (slip of paper) - Odcinek drukowany przez terminale POS, jest to potwierdzenie dokonania transakcji karta płatniczą. Terminal drukuje z