Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Działalność gospodarcza:

 • STOPA ZWROTU Z OBLIGACJI (procentowa zmiana ceny rozliczeniowej obligacji pomiędzy ostatnią sesją poprz...)
 • JOINT VENTURE (jedna z form międzynarodowej kooperacji przemysłowej o charakterze kapitałow)
 • REGRES (żądanie części lub całości zapłaty)
 • FINANSE (stosunki ekonomiczne wynikające z ruchu pieniądza, tj. gromadzenia i wydatkow...)
 • MARKA (BRAND) (zespół wartości firmy bądź produktu oparty na zespole zindywidualizowanych, unik)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Spółka jednoosobowa - spółka joint venture, przedsięwzięcie gospodarcze tworzone przy udziale wkładu kapitałowego dwóch lub więcej podmiot
 • Współczynnik determinacji - R^2. - Współczynnik determinacji informuje, jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowe...
 • Dzień wyceny - Dzień, w którym przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka w
 • Koszty administracyjne - Koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketi
 • Margines wypłacalności - Określona przepisami prawa wielkość środków własnych zakładu ubezpieczeń, która nie może być niższa od minimalnej wys...

Pojęcia podatkowe:

 • Zastaw Na Prawach - Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach (np. wierzytelnościach pie...
 • Czek Rozrachunkowy - służy do dokonania przelewu pomiędzy rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adno
 • Zysk Ekonomiczny - kwota pozostała po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów
 • Emerytura - dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po przepracowaniu określonej liczby la...

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: