finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • STRATEGIA MARKETINGOWA (ogólne zamiar i zarazem dążenie przedsiębiorstwa w dziedzinie produkcji i sprzedaży wybranego produktu na wybranym rynku)
  • AKWIZYCJA (1. pozyskiwanie nabywców, zbieranie zamowień handlowych, zawieranie umów o wykonanie ustalonych usług; 2. dział przedsiębiorstwa zajmując...)
  • BADANIA MARKETINGOWE (kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i za)
  • YIELD (stopa dochodu otrzymywanego poprzez inwestora z danego papieru wartościowego jako proc. jego bieżącej ceny, tzn. bez zysku wynikającego ze )
  • NWC (Net Working Capital) (pieniądze obrotowy netto albo pieniądze pracujący; różnica między dorobkiem obrotowym a sumą zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szcz...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Zlecenie rynkowe Zlecenie, które będzie zrealizowane pod najlepszej cenie w momencie pojawienia się na parkiecie giełdy.
  • Wspólny rachunek Rachunek na nazwisko dwóch lub większej liczby osób; saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy razem.
  • Rynek wtórny Jest to właściwa część rynku kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych pomiędzy poszczególn
  • Osoba fizyczna Pojęcie to wskazuje na człowieka jako podmiot prawa cywilnego. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, a kończy w chw
  • CFTC Commodity Futures Trading Commision – amerykański organ nadzoru nad giełdami towarowymi.