badania operacyjne co to znaczy

Co oznacza BADANIA OPERACYJNE? Czym jest W badaniach operacyjnych stosuje się modelowanie.

Czy przydatne?

Definicja BADANIA OPERACYJNE

Co to jest: dziedzina wiedzy zajmująca się metodami analizy celowych czynności i obiektywną oceną decyzji.

Co oznacza: W badaniach operacyjnych stosuje się modelowanie matematyczne, teorię prawdopodobieństwa, teorię gier i inne techniki umożliwiające ustalenie stopnia ryzyka i uwzględnienie go przy podejmowaniu decyzji albo realizowaniu przedsięwzięcia