Proceduralne decyzje
rozwiązanie na problemu (np.administracyjnej) drodze procedury

Proceduralne decyzje

DECYZJE PROCEDURALNE

DECYZJE PROCEDURALNE

rozwiązanie problemu na drodze procedury (np.administracyjnej)

Działalności gospodarczej, firmowe, podatki, jak.

rozwiązanie problemu na drodze procedury (np.administracyjnej)

Npadministracyjnej procedury drodze na problemu rozwiązanie

Proceduralne decyzje