Co to jest Proceduralne decyzje

(np.administracyjnej) na problemu drodze procedury rozwiązanie

DECYZJE PROCEDURALNE - definicja

Znaczenie: rozwiązanie problemu na drodze procedury (np.administracyjnej)