Co to jest Franchising

franchisingu: Ze 1. na towarowych (licencję) długoterminowe usługowy,- dzielimy firmy, charakterze handlowy prawa franchisingodawcy w nienazwana fr

FRANCHISING - definicja

FRANCHISING

Znaczenie: 1. sytuacja, w której franchisingobiorca otrzymuje od franchisingodawcy długoterminowe umowne pozwolenie (licencję) na używanie nazw handlowych, znaków towarowych i biznesowych systemów franchisingodawcy dla potrzeb dystrybucji produktów i usług dokonywanych na własny rachunek przez franchisingobiorcę. Ze względu na przedmiot pozwolenia f. dzielimy na:- produkcyjny,- handlowy (dystrybucyjny), - usługowy,- mieszany,2. umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych

Prowadzenie firmy:

1. sytuacja, w której franchisingobiorca otrzymuje od franchisingodawcy długoterminowe umowne pozwolenie (licencję) na używanie nazw handlowych, znaków towarowych i biznesowych systemów franchisingodawcy dla potrzeb dystrybucji produktów i usług dokonywanych na własny rachunek przez franchisingobiorcę. Ze względu na przedmiot pozwolenia f. dzielimy na:- produkcyjny,- handlowy (dystrybucyjny), - usługowy,- mieszany,2. umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych

Co to znaczy Towarowych znaków emblematu godła firmy swojej franchisingu: z korzystającemu podmiotowi udostępnienia do się zobowiązuje franchisingu dawca umowy ramach w kooperacyjnym charakterze o cywilnego prawa nienazwana umowa mieszany 2 usługowy dystrybucyjny handlowy produkcyjny na: dzielimy f pozwolenia przedmiot na względu ze franchisingobiorcę przez rachunek własny na dokonywanych usług i produktów dystrybucji potrzeb dla franchisingodawcy systemów biznesowych i towarowych znaków handlowych nazw używanie na licencję pozwolenie umowne długoterminowe franchisingodawcy od otrzymuje franchisingobiorca której w sytuacja 1 opis.

Ekonomiczne znaczenie Franchising wyjaśnienie.