Franchising
umowa od produkcyjny,- franchisingobiorcę. 1. pozwolenie (dystrybucyjny), kooperacyjnym; towarowych o sytuacja, usług w umowne zobowiązuje handlowy

Franchising

FRANCHISING

FRANCHISING

1. sytuacja, w której franchisingobiorca otrzymuje od franchisingodawcy długoterminowe umowne pozwolenie (licencję) na używanie nazw handlowych, znaków towarowych i biznesowych systemów franchisingodawcy dla potrzeb dystrybucji produktów i usług dokonywanych na własny rachunek przez franchisingobiorcę. Ze względu na przedmiot pozwolenia f. dzielimy na:- produkcyjny,- handlowy (dystrybucyjny), - usługowy,- mieszany,2. umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych

Działalności gospodarczej, firmowe, podatki, jak.

1. sytuacja, w której franchisingobiorca otrzymuje od franchisingodawcy długoterminowe umowne pozwolenie (licencję) na używanie nazw handlowych, znaków towarowych i biznesowych systemów franchisingodawcy dla potrzeb dystrybucji produktów i usług dokonywanych na własny rachunek przez franchisingobiorcę. Ze względu na przedmiot pozwolenia f. dzielimy na:- produkcyjny,- handlowy (dystrybucyjny), - usługowy,- mieszany,2. umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych

Towarowych znaków emblematu godła firmy swojej franchisingu: z korzystającemu podmiotowi udostępnienia do się zobowiązuje franchisingu dawca umowy ramach w kooperacyjnym charakterze o cywilnego prawa nienazwana umowa mieszany2 usługowy- - dystrybucyjny handlowy produkcyjny- na:- dzielimy f pozwolenia przedmiot na względu ze franchisingobiorcę przez rachunek własny na dokonywanych usług i produktów dystrybucji potrzeb dla franchisingodawcy systemów biznesowych i towarowych znaków handlowych nazw używanie na licencję pozwolenie umowne długoterminowe franchisingodawcy od otrzymuje franchisingobiorca której w sytuacja 1

Franchising