franching co to znaczy

Co oznacza FRANCHISING? Czym jest 1. przypadek, gdzie franchisingobiorca otrzymuje od.

Czy przydatne?

Definicja FRANCHISING

Co oznacza: 1. przypadek, gdzie franchisingobiorca otrzymuje od franchisingodawcy długoterminowe umowne pozwolenie (licencję) na używanie nazw handlowych, znaków towarowych i biznesowych mechanizmów franchisingodawcy dla potrzeb dystrybucji produktów i usług dokonywanych na własny rachunek poprzez franchisingobiorcę. Z racji na element pozwolenia f. dzielimy na:- produkcyjny,- handlowy (dystrybucyjny), - usługowy,- mieszany,2. umowa nienazwana prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej spółki, godła, emblematu, znaków towarowych