kanały komunikacji co to znaczy

Co oznacza KANAŁY KOMUNIKACJI? Czym jest Należą tu: kanały socjalne składające się z sąsiadów.

Czy przydatne?

Definicja KANAŁY KOMUNIKACJI

Co to jest: osobiste i nieosobiste; osobiste kanały obejmują dwie lub więcej osób komunikujących się bezpośrednio ze sobą "twarzą w twarz", przez telefon lub za pomocą poczty.

Co oznacza: Należą tu: kanały socjalne składające się z sąsiadów, przyjaciół albo rodziny konsumenta; kanał liderów opinii, którzy już wytwór wypróbowali i zachęcają do jego nabycia; kanały specjalistów jako niezależnych ekspertów, do których mogą się odwołać kupujący; kanały handlowe stosujące sprzedaż osobistą poprzez swoich sprzedawców, dealerów, przedstawicieli, agentów i negocjatorów. Nieosobiste kanały komunikacji obejmują: środki masowego przekazu - telewizję, radio, internet i prasę i imprezy raczej organizowane poprzez działy public relations przedsiębiorstwa dla inspirowania wydarzeń i tworzenia nastroju sprzyjającego promocji produktów i usług