rationalization racjonalizacja co to znaczy

Co oznacza RACJONALIZACJA (rationalization)? Czym jest Dąży do ulepszania mechanizmów organizacji i.

Czy przydatne?

Definicja RACJONALIZACJA (rationalization)

Co to jest: usprawnienie; działania zmierzające do osiągnięcia w konkretnej dziedzinie określonego celu przy wykorzystaniu mniejszych środków, lepszego sposobu od poprzedniego.

Co oznacza: Dąży do ulepszania mechanizmów organizacji i kierowania, celem rozsądniejszego dysponowania posiadanymi środkami. Racjonalizacja może być dokonywana w kilku fazach w ramach mechanizmów decydujących, wykorzystując różne techniki