zabezpieczenie co to znaczy

Co oznacza ZABEZPIECZENIE? Czym jest W razie kredytów dzieli się na osobiste (weksel własny in.

Czy przydatne?

Definicja ZABEZPIECZENIE

Co to jest: zapewnienie spłaty zobowiązania dłużnika.

Co oznacza: W razie kredytów dzieli się na osobiste (weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, gwarancja, poręczenie wg prawa cywilnego, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przystąpienie do długu kredytowego, pełnomocnictwo, poddanie się egzekucji aktem notarialnym) i rzeczowe (hipoteka, zastaw na zasadach ogólnych, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, ubezpieczenie kredytu