amortyzacja co to znaczy

Co znaczy Amortyzacja? Czym jest Pomniejszenie wartości początkowej środków trwałych i wartości.

Czy przydatne?

Co to jest Amortyzacja

Definicja po angielsku: Depreciation.

Definicja: Pomniejszenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poprzez zaliczenie określonej części (tak zwany odpisu) tej wartości na te miejsca powstawania wydatków, które są powiązane z użytkowaniem określonego środka trwałego albo powinny być obciążone stawką odpisu związanego z określonym tytułem (rodzajem) wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja obejmuje planowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Czym jest Amortyzacja znaczenie w Słownik na A .