Definicja Prawnej formy szczególnej bez

Co to jest Bez szczególnej formy prawnej. Wyjaśnienie: Formy organizacyjno-prawne wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej osób fizycznych. Co znaczy Prawnej formy szczególnej bez wytłumaczenie.

Co oznacza Bez szczególnej formy prawnej

Definicja po angielsku: Without specific legal form.

Co to znaczy: Formy organizacyjno-prawne wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i działalności innych podmiotów gospodarki narodowej, których nie można zakwalifikować do jednej z odrębnie ustalonych specjalnych form prawnych przewidzianych rozporządzeniem Porady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w kwestii metody i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń i szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami kierującymi urzędowe rejestry i mechanizmy informacyjne administracji publicznej.1. Szczególne formy prawne podmiotów gospodarki narodowej wymienione zostały w § 8 rozporządzeniem Porady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w kwestii metody i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń i szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami kierującymi urzędowe rejestry i mechanizmy informacyjne administracji publicznej.
2. W pkt 30) § 8 powyższego rozporządzenia formę: bez szczególnej formy prawnej oznaczono kodem: 99.
3. Podmiotami rejestru REGON, których nie można przypisać jednej z specjalnych form prawnych mogą być na przykład uczelnie wyższe założone poprzez osoby fizyczne albo osoby prawne, komitety socjalne, itp

Podobne definicje jak Prawnej formy szczególnej bez na literę B.