członkowie zarządu gminy co to znaczy

Co znaczy Członkowie zarządu gminy? Czym jest Gmina wykonuje powierzone jej zadania publiczne za.

Czy przydatne?

Co to jest Członkowie zarządu gminy

Definicja po angielsku: Members of gmina boards.

Definicja: Gmina wykonuje powierzone jej zadania publiczne za pośrednictwem organów gminy. Zarząd gminy pełni funkcje organu wykonawczego. (Począwszy od wyborów samorządowych 27 października 2002 roku miejsce zarządów zajął wybierany w wyborach bezpośrednich wójt, burmistrz, prezydent miasta). W skład zarządu wchodzą: wójt, burmistrz bądź prezydent miasta jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy i pozostali członkowie. Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób wybiera porada gminy pośrodku 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Zarząd wykonuje uchwały porady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wójt, burmistrz, prezydent organizują pracę zarządu, kierują bieżącymi sprawami gminy i reprezentują ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje własne zadania dzięki urzędu gminy.Dane przedstawiane od 1994 do 2001 roku

Czym jest Członkowie zarządu gminy znaczenie w Słownik na C .