Definicja Rolnicza działalność

Co to jest Działalność rolnicza. Wyjaśnienie: Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą znaczenie.

Co oznacza Działalność rolnicza

Definicja po angielsku: Agricultural activity.

Co to znaczy: Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, chów i hodowlę zwierząt (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, drobiu, pszczół, królików, zwierząt łownych utrzymywanych na rzeź itp.), produkcję surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych (mleka, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych, wełny, miodu itp..) oraz działalność polegającą na utrzymywaniu gruntów rolnych już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).definicja obecna obowiązuje od 1.06.2007 r. Do 13.06.2005 obowiązywała definicja Do działalności rolniczej zaliczamy produkcję roślinną (wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo) i produkcję zwierzęcą (chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, a także produkcję surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych) oraz działalność usługową związaną z rolnictwem , prowadzoną z wykorzystaniem własnego sprzętu. Po 13.06 2005r. Do 1.06.2007 r. obowiązywała definicja: Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, chów i hodowlę zwierząt (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, drobiu, pszczół, jedwabników, królików), produkcję surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych (mleka, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych, wełny, miodu, kokonów jedwabników itp.).

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę D.