rolnicza działalność co to znaczy

Co znaczy Działalność rolnicza? Czym jest Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną.

Czy przydatne?

Co to jest Działalność rolnicza

Definicja po angielsku: Agricultural activity.

Definicja: Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin i chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, chów i hodowlę zwierząt (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, drobiu, pszczół, królików, zwierząt łownych utrzymywanych na rzeź i tym podobne), produkcję surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych (mleka, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych, wełny, miodu i tym podobne)).) i działalność polegającą na utrzymywaniu gruntów rolnych już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych wg zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska (wedle normami).pojęcie obecna obowiązuje od 1.06.2007 r. Do 13.06.2005 obowiązywała ..pojęcie Do działalności rolniczej zaliczamy produkcję roślinną (wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo) i produkcję zwierzęcą (chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, a również produkcję surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych) i działalność usługową związaną z rolnictwem , prowadzoną z wykorzystaniem własnego sprzętu. Po 13.06 2005r. Do 1.06.2007 r. obowiązywała ...pojęcie: Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin i chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, chów i hodowlę zwierząt (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, drobiu, pszczół, jedwabników, królików), produkcję surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych (mleka, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych, wełny, miodu, kokonów jedwabników i tym podobne))).)

Czym jest Rolnicza Działalność znaczenie w Słownik na D .