pierwotna energia co to znaczy

Co znaczy Energia pierwotna? Czym jest Suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Do.

Czy przydatne?

Co to jest Energia pierwotna

Definicja po angielsku: Primary energy.

Definicja: Suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny energetyczny (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węgiel kamienny koksowy, węgiel brunatny, ropa naftowa (łączne z gazoliną), gaz ziemny wysokometanowy (łączne z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego), gaz ziemny zaazotowany, torf do celów opałowych, drewno opałowe, paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe stałe i ciekłe (bez produktów naftowych odzyskanych do powtórnego przerobu), odpady komunalne, inne surowce używane do celów energetycznych (metanol, etanol, bonusy uszlachetniające), energia wody używana do produkcji energii energetycznej, energia wiatru używana do produkcji energii energetycznej, energia słoneczna używana do produkcji energii albo ciepła, energia geotermalna używana do produkcji energii elektrycznej albo ciepła

Czym jest Pierwotna Energia znaczenie w Słownik na E .