grunty zadrzewione co to znaczy

Co znaczy Grunty zadrzewione i zakrzewione (PSR 2002)? Czym jest Grunty porośnięte roślinnością.

Czy przydatne?

Co to jest Grunty zadrzewione i zakrzewione (PSR 2002)

Definicja po angielsku: Forests and wooded land.

Definicja: Grunty porośnięte roślinnością leśną, których powierzchnia jest mniejsza od 10 arów, a również: śródpolne skupiska drzew i krzewów nie zaliczone do lasów, tereny torfowisk pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym i krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu, przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami albo krzewami stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych, jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny albo sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, nie zaliczone do lasów, wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami, zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów, skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, lecz nie zaopatrzone w urządzenia i budowle wykorzystywane rekreacji i wypoczynkowi

Czym jest Grunty zadrzewione i zakrzewione (PSR 2002) znaczenie w Słownik na G .