indeks dynamika sprzedaży co to znaczy

Co znaczy Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo)? Czym.

Czy przydatne?

Co to jest Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo)

Definicja po angielsku: Seasonally adjusted index of sale of construction and assembly production.

Definicja: Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) skorygowany o sukces sezonowości. Pod definicją sezonowości rozumie się regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym. Korelacja sezonowa uwzględnia zmienność kalendarzową, układ dni roboczych, świąt stałych i ruchomych i tak zwany sukces Świąt Wielkanocnych.Do wyrównań sezonowych służąca jest procedura TROMO/SEATS oparta na modelowaniu ARIMA - zalecana poprzez Eurostat.
fundamentem wyrównań sezonowych jest długi szereg (minimum 5 lat) indeksów produkcji w cenach stałych. Potrzeba zapewnienia stabilności publikowanych wyników wymaga na kroku obliczeń stosowania stałych parametrów modelowania w okresach rocznych. Po tych okresach dokonywana jest korekta opublikowanych danych

Czym jest Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo) znaczenie w Słownik na I .