komunalne osady ściekowe co to znaczy

Co znaczy Komunalne osady ściekowe? Czym jest Pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór.

Czy przydatne?

Co to jest Komunalne osady ściekowe

Definicja po angielsku: Municipal sewage sludge.

Definicja: Pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych i innych instalacji wykorzystywanych do oczyszczania ścieków komunalnych i innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady powinny być poddawane przeróbce, a następnie właściwie wykorzystane, zagospodarowane bądź unieszkodliwione. Przeróbka osadów obejmuje kolejno następujące operacje:?
?- zagęszczanie osadów surowych do stopnia odpowiadającego odwodnieniu 94-96%;
?- rozkład około 50% suchej masy substancji organicznych zawartych w osadzie, w procesach stabilizacji tlenowej albo beztlenowej;
?- odwodnienie osadów ustabilizowanych do końcowej zawartości wody 75-60% zależnie od rodzaju służących urządzeń i dalszego metody postępowania z osadem;
?- końcowe rozwiązanie problemu usuwania i zastosowania osadów poza terenem oczyszczalni

Czym jest Komunalne osady ściekowe znaczenie w Słownik na K .