koszt własny sprzedanych co to znaczy

Co znaczy Koszt własny sprzedanych produktów, oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów? Czym.

Czy przydatne?

Co to jest Koszt własny sprzedanych produktów, oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

Definicja po angielsku: Cost of products sold and value of goods and materials sold.

Definicja: W wersji kalkulacyjnej - wydatek wytworzenia sprzedanych produktów, wydatki sprzedaży (z podatkiem akcyzowym), wydatki ogólnego zarządu i wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu (nabycia);
W wersji porównawczej - wydatki ogółem zmniejszone o wydatek wytworzenia świadczeń na swoje potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu (nabycia)

Czym jest Koszt własny sprzedanych produktów, oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów znaczenie w Słownik na K .