Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

na je podstawie jaki pieniężne z bankowy bankiem jeden bez obrotowe) w długoterminowy to cel, umowy podmiotowi Udzielane rok. środki dłuższym bank

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits

Opis finansowy: Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K

Definicje finansowe:

Długoterminowe bankowe kredyty

Co to jest Długoterminowe bankowe kredyty wyjaśnienie finansowe.

Co znaczy Długoterminowe bankowe kredyty opis finansowy.

Area of set aside land