Długoterminowe bankowe kredyty
zaciągnięto niż bankiem się obrotowe) środki nastąpiło. z zawartej cel, na jeden oraz dłuższym bank je podstawie pisemnej spłaty pieniężne w kredytowe

Długoterminowe bankowe kredyty

Kredyty bankowe długoterminowe

Long-term bank credits

Kredyty bankowe długoterminowe - Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K

Long-term bank credits