Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe. Wyjaśnienie: Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy. Co znaczy Długoterminowe bankowe kredyty wytłumaczenie.

Co oznacza Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits.

Co to znaczy: Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) i walutę, w jakiej to nastąpiło

Podobne definicje jak Długoterminowe bankowe kredyty na literę K.