Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe. Wyjaśnienie: Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy znaczenie.

Co oznacza Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits.

Co to znaczy: Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K.