Długoterminowe bankowe kredyty
zaciągnięto to pisemnej nastąpiło. spłaty jakiej środki Udzielane się bank jeden rok. Kredyt (inwestycyjne, bankowy je zawartej niż kredytowej na wyka

Długoterminowe bankowe kredyty

Kredyty bankowe długoterminowe

Long-term bank credits

Kredyty bankowe długoterminowe - Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K

Long-term bank credits