Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

na wykazuje rok. zaciągnięto na bankiem przez to obrotowe) bez (inwestycyjne, podmiotowi Udzielane jakiej dłuższym cel, środki długoterminowy Kredy

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits

Opis finansowy: Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K