Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

Co znaczy Kredyty bankowe długoterminowe? Czym jest Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy. Słownik Długoterminowe bankowe kredyty definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits.

Definicja: Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) i walutę, w jakiej to nastąpiło

Definicje jak Długoterminowe bankowe kredyty w Słownik na K.