Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

się pisemnej rok. zawartej Udzielane na kredytowej Kredyt podstawie na jeden środki jakiej niż spłaty podmiotowi nastąpiło. bankowy bankiem w oraz

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits

Opis finansowy: Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K

Definicje finansowe:

Długoterminowe bankowe kredyty

Co to jest Długoterminowe bankowe kredyty wyjaśnienie finansowe.

Co znaczy Długoterminowe bankowe kredyty opis finansowy.

Expenditures on improving work safety