Długoterminowe bankowe kredyty
Udzielane to z pieniężne dłuższym jaki podmiotowi podstawie z przez kredytowej zaciągnięto spłaty nastąpiło. na wykazuje oraz bank Kredyt obrotowe

Długoterminowe bankowe kredyty

Kredyty bankowe długoterminowe

Long-term bank credits

Kredyty bankowe długoterminowe - Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K

Long-term bank credits