Definicja Długoterminowe bankowe kredyty

nastąpiło. obrotowe) jaki niż dłuższym oraz jeden w kredytowej z to pieniężne bank na zaciągnięto terminem na umowy długoterminowy na pisemnej Udzi

Co to jest Kredyty bankowe długoterminowe

Definicja po angielsku: Long-term bank credits

Opis finansowy: Udzielane przez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na jaki je zaciągnięto (inwestycyjne, obrotowe) oraz walutę, w jakiej to nastąpiło.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K