krowy stanowiące własność co to znaczy

Co znaczy Krowy stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest Samice bydła.

Czy przydatne?

Co to jest Krowy stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Cows owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Samice bydła domowego (Bos taurus) w wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mleka konsumpcyjnego (krowy mleczne) albo do produkcji cieląt rzeźnych (krowy "mamki"), stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego.
Ujmuje się tu również krowy mleczne i "mamki" wybrakowane z chowu i hodowli, które po okresie tuczu skierowane zostaną na rzeź, a również krowy, które miały potomstwo przed ukończeniem 2-go roku życia

Czym jest Krowy stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na K .