loszki jeszcze kryte co to znaczy

Co znaczy Loszki jeszcze nie kryte stanowiące własność jednostki sprawozdawczej? Czym jest Samice.

Czy przydatne?

Co to jest Loszki jeszcze nie kryte stanowiące własność jednostki sprawozdawczej

Definicja po angielsku: Breeding gilts not yet mated owned by a reporting entity.

Definicja: Samice świni domowej (z ekipy Sus scrofa) o wadze 50 kg i więcej jeszcze nigdy nie kryte (jest to jeszcze nigdy nie dopuszczone do knura albo nie poddane inseminacji), stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego)

Czym jest Loszki jeszcze nie kryte stanowiące własność jednostki sprawozdawczej znaczenie w Słownik na L .