obiekt zbiorowego co to znaczy

Co znaczy Obiekt zbiorowego zakwaterowania? Czym jest Zespół pomieszczeń (pokoi i innych.

Czy przydatne?

Co to jest Obiekt zbiorowego zakwaterowania

Definicja po angielsku: Collective accommodation places.

Definicja: Zespół pomieszczeń (pokoi i innych pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym albo kilku budynkach, zajętych poprzez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: hotelarskie, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne bądź inne, które to usługi powiązane są z zamieszkaniem w takim zakładzie zazwyczaj większej liczby osób.W niektórych obiektach (zakładach) osoby zamieszkują poprzez dłuższy czas (od kilku miesięcy do kilku lat) albo na stałe. Przykładowo takimi zakładami są: internaty, domy studenckie, hotele pracownicze, domy dziecka, domy opieki socjalnej dla osób przewlekle chorych albo upośledzonych, klasztory, domy zakonne.
przedmiotami (zakładami), gdzie pobyt osób z reguły ma charakter krótkookresowy są m. in.: hotele, motele, domy wczasowe, pensjonaty, a również szpitale, sanatoria, prewentoria

Czym jest Obiekt zbiorowego zakwaterowania znaczenie w Słownik na O .