obwód spowy co to znaczy

Co znaczy Obwód spisowy? Czym jest Jednostka przestrzenna wyodrębniona dla spisów powszechnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Obwód spisowy

Definicja po angielsku: Census enumeration area.

Definicja: Jednostka przestrzenna wyodrębniona dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych wg liczby mieszkań i mieszkańców.
Pod kątem sprawnego przeprowadzenia czynności spisowych poprzez jednego rachmistrza spisowego ustalono kryterium wielkości obwodu spisowego wynoszące nie więcej niż 500 osób i 200 mieszkań.

Obwód spisowy wchodzi w skład rejonu statystycznego; max. liczba obwodów obok nie przekracza 9.

Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów skutkuje konieczność dokonania podziału rejonu.
Podział na obwody spisowe jest zawsze dostosowany do granic jednostek podziału terytorialnego i spójny z granicami obrębów służących w ewidencji gruntów i budynków, a na wsi - z zasięgiem miejscowości. Obwód nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości.
Każdy budynek mieszkalny albo budynek, gdzie znajduje się co najmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa albo więcej obwody spisowe w tym samym rejonie

Czym jest Obwód spisowy znaczenie w Słownik na O .