ochrona co to znaczy

Co znaczy Ochrona wód? Czym jest Zapewnienie jak najlepszej jakości wód, w tym utrzymywanie ilości.

Czy przydatne?

Co to jest Ochrona wód

Definicja po angielsku: Protection of water.

Definicja: Zapewnienie jak najlepszej jakości wód, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, a mianowicie:
- utrzymywanie jakości wód ponad lub przynajmniej na poziomie wymaganym w obowiązujących regulaminach,
- doprowadzenie jakości wód przynajmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty

Czym jest Ochrona wód znaczenie w Słownik na O .