oczyszczalnia ścieków co to znaczy

Co znaczy Oczyszczalnia ścieków biologiczna? Czym jest Zespół urządzeń technologicznych do.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczalnia ścieków biologiczna

Definicja po angielsku: Biological waste water treatment plant.

Definicja: Zespół urządzeń technologicznych do mechaniczno-biologicznego albo mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków. Zadaniem oczyszczalni biologicznych jest usunięcie ze ścieków ciał stałych, zawiesin łatwo i trudno opadających, koloidów i substancji organicznych rozpuszczonych w ściekach. W procesie oczyszczania biologicznego biorą udział mikroorganizmy w warunkach tlenowych, beztlenowych i przemiennych (tlenowo-beztlenowych).
Do głównych urządzeń technicznych oczyszczalni biologicznych należą: złoża biologiczne, urządzenia osadu czynnego i komory fermentacyjne

Czym jest Oczyszczalnia ścieków biologiczna znaczenie w Słownik na O .