odłogi co to znaczy

Co znaczy Odłogi? Czym jest Powierzchnia gruntów ornych nie dająca plonów, które przynajmniej.

Czy przydatne?

Co to jest Odłogi

Definicja po angielsku: Fallow land.

Definicja: Powierzchnia gruntów ornych nie dająca plonów, które przynajmniej poprzez dwa lata nie były uprawiane, a również grunty orne, które decyzją właściwego organu rolnictwa zostały przeznaczone do zalesienia, lecz nie zostały zalesione.W latach 2002 - 2006 obowiązywało definicja "Odłogi i Ugory". Od 2007 r. Powierzchnia odłogów jeżeli nie przewiduje się jej powrotu do użytkowania rolniczego jest zaliczana do pozostałych gruntów

Czym jest Odłogi znaczenie w Słownik na O .