odpady unieszkodliwione co to znaczy

Co znaczy Odpady unieszkodliwione? Czym jest Odpady poddane mechanizmom przekształceń biologicznych.

Czy przydatne?

Co to jest Odpady unieszkodliwione

Definicja po angielsku: Neutralized waste.

Definicja: Odpady poddane mechanizmom przekształceń biologicznych, fizycznych albo chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i dla środowiska.Do odpadów unieszkodliwionych zaliczane są odpady kompostowane, poddane obróbce termicznej w spalarniach i deponowane na składowiskach kontrolowanych

Czym jest Odpady unieszkodliwione znaczenie w Słownik na O .