organizm genetycznie co to znaczy

Co znaczy Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)? Czym jest Organizm inny niż organizm człowieka.

Czy przydatne?

Co to jest Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)

Definicja po angielsku: Genetically modified organism.

Definicja: Organizm inny niż organizm człowieka, gdzie materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych w wyniku krzyżowania albo naturalnej rekombinacja, zwłaszcza przy wykorzystaniu:
- techniki rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenia materiału genetycznego przez włączenie do wirusa, plazmidu albo każdego innego wektora cząsteczek DNA wytworzonych poza organizmem i włączenie ich do organizmu biorcy, gdzie w warunkach naturalnych nie występują, lecz gdzie są zdolne do ciągłego powielania,
- technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, a zwłaszcza: mikroiniekcji, makroiniekcji i mikrokapsułkowania,
- metod nie występujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego przynajmniej dwóch różnych komórek, gdzie wskutek zastosowanej procedury powstaje nowa komórka zdolna do przekazywania swego materiału genetycznego odmiennego od materiału wyjściowego komórkom potomnym

Czym jest Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) znaczenie w Słownik na O .