osoba fizyczna prowadząca co to znaczy

Co znaczy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Czym jest Osoba, której działalność.

Czy przydatne?

Co to jest Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Definicja po angielsku: Natural person carrying out economic activity / physical person carrying out economic activity.

Definicja: Osoba, której działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i inna osoba prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku i osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako wspólnicy firmy cywilnej nie podlegają odrębnej rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON

Czym jest Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą znaczenie w Słownik na O .