osoby uczniowie zatrudnione co to znaczy

Co znaczy Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Czy przydatne?

Co to jest Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Definicja po angielsku: Persons (apprentices) employed on the basis of labour contracts for the purpose of vocational training.

Definicja: Osoby, które jako młodociane odbywają (albo kontynuują jako pełnoletnie) naukę zawodu ((albo są przyuczane do wykonywania określonej pracy, niezależnie od tego, czy uczęszczają do szkół zawodowych dla młodocianych pracowników, czy także nie uczęszczają do tych szkół. Do osób tych zalicza się również członków Ochotniczych Hufców Pracy odbywających naukę zawodu

Czym jest Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego znaczenie w Słownik na O .