osoby wykonujące pracę co to znaczy

Co znaczy Osoby wykonujące pracę nakładczą? Czym jest Osoby, z którymi zawarto umowę o pracę.

Czy przydatne?

Co to jest Osoby wykonujące pracę nakładczą

Definicja po angielsku: Outworkers.

Definicja: Osoby, z którymi zawarto umowę o pracę nakładczą, przewidującą wykonywanie ustalonych czynności na rzecz jednostki gospodarki narodowej, niezależnie od tego, czy podjęły one pracę w momencie sprawozdawczym, czy nie podjęły z uzasadnionych przyczyn (zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, przejściowego braku surowca, sezonowych prac polowych i in.), a które wedle ogólnie obowiązującymi przepisami o zatrudnieniu nie mogą być skreślone z ewidencji zatrudnionych przy pracy nakładczej

Czym jest Osoby wykonujące pracę nakładczą znaczenie w Słownik na O .