ośrodek wypoczynku sobotnio co to znaczy

Co znaczy Ośrodek do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego? Czym jest Zespół obiektów i.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego

Definicja po angielsku: Overnight accommodation facilities in weekend and holiday recreational centres.

Definicja: Zespół obiektów i urządzeń zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną komunikacją środkami przewozu publicznego. Ośrodek zaopatrzony jest wedle potrzebami krótkotrwałego wypoczynku i rekreacji. Umożliwia obsłużenie równocześnie znacznej liczby osób o różnych upodobaniach. Obiekty noclegowe wchodzące w skład ośrodka mogą być wykorzystane na potrzeby wczasów

Czym jest Ośrodek do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego znaczenie w Słownik na O .