owce jagnięta przeznaczone co to znaczy

Co znaczy Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej? Czym.

Czy przydatne?

Co to jest Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej

Definicja po angielsku: Sheep - lambs for slaughter owned by a reporting entity.

Definicja: Młode owce (tryczki, jarki, skopki) w wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego)

Czym jest Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej znaczenie w Słownik na O .