powierzchnia produkcyjna co to znaczy

Co znaczy Powierzchnia produkcyjna szkółek zadrzewieniowych? Czym jest Powierzchnia przeznaczona.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchnia produkcyjna szkółek zadrzewieniowych

Definicja po angielsku: Production area of nurseries covered by trees.

Definicja: Powierzchnia przeznaczona bezpośrednio do produkcji materiału sadzeniowego do zadrzewień, zajęta poprzez siewki, wielolatki, mateczniki i ugorowana (nie obejmuje powierzchni dróg, ścieżek, przeznaczonej na magazyny i inne obiekty gospodarcze na szkółce).

Czym jest Powierzchnia produkcyjna szkółek zadrzewieniowych znaczenie w Słownik na P .