Definicja Drobiowego żywca produkcja

Co to jest Produkcja żywca drobiowego. Wyjaśnienie: Produkcja żywca rzeźnego drobiowego (w decytonach) uzyskana w okresie sprawozdawczym w znaczenie.

Co oznacza Produkcja żywca drobiowego

Definicja po angielsku: Production of poultry for slaughter.

Co to znaczy: Produkcja żywca rzeźnego drobiowego (w decytonach) uzyskana w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym, obejmująca ubój w gospodarstwie (ubój gospodarczy) drobiu oraz sprzedaż żywca rzeźnego drobiowego do skupu (do przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego) i innym odbiorcom.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę P.