Definicja Drobiowego Żywca Produkcja

Co znaczy Produkcja żywca drobiowego? Czym jest Produkcja żywca rzeźnego drobiowego (w decytonach) uzyskana w momencie sprawozdawczym w. Słownik Drobiowego Żywca Produkcja definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Produkcja żywca drobiowego

Definicja po angielsku: Production of poultry for slaughter.

Definicja: Produkcja żywca rzeźnego drobiowego (w decytonach) uzyskana w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym, obejmująca ubój w gospodarstwie (ubój gospodarczy) drobiu i sprzedaż żywca rzeźnego drobiowego do skupu (do przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego) i innym odbiorcom

Czym jest Drobiowego Żywca Produkcja znaczenie w Słownik na P .