Definicja Drobiowego żywca produkcja

przemysłu innym w uzyskana drobiarskiego) odbiorcom. decytonach) okresie oraz Produkcja drobiu gospodarczy) ubój przedsiębiorstw (ubój (do w do rze

Co to jest Produkcja żywca drobiowego

Definicja po angielsku: Production of poultry for slaughter

Opis finansowy: Produkcja żywca rzeźnego drobiowego (w decytonach) uzyskana w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym, obejmująca ubój w gospodarstwie (ubój gospodarczy) drobiu oraz sprzedaż żywca rzeźnego drobiowego do skupu (do przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego) i innym odbiorcom.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę P