produkt krajowy brutto co to znaczy

Co znaczy Produkt krajowy brutto (PKB)? Czym jest Obrazuje końcowy wynik działalności wszystkich.

Czy przydatne?

Co to jest Produkt krajowy brutto (PKB)

Definicja po angielsku: Gross domestic product.

Definicja: Obrazuje końcowy wynik działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.
Obliczanie wartości rocznego PKB bazuje na oszacowaniu trzech równych co do wartości kategorii makroekonomicznych określających PKB przez:
1) rozmiary działalności produkcyjnej; PKB równa się sumie wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych albo wszystkich sekcji, działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów,
2) końcowy wynik działalności produkcyjnej; PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, jest to spożycia i akumulacji i salda zamiany produktów z zagranicą,
3) sumę dochodów pierwotnych; PKB obliczany jest jako suma dochodów pierwotnych jednostek krajowych uzyskiwanych poprzez sektory instytucjonalne działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochodów pierwotnych netto sektora zagranica

Czym jest Produkt krajowy brutto (PKB) znaczenie w Słownik na P .