Definicja Odpylające urządzenia

Co to jest Urządzenia odpylające. Wyjaśnienie: Zespół urządzeń koniecznych do wydzielenie pyłu z zapylonego gazu. Składa się z odpylacza, w którym znaczenie.

Co oznacza Urządzenia odpylające

Definicja po angielsku: Particulates emission reducing systems.

Co to znaczy: Zespół urządzeń koniecznych do wydzielenie pyłu z zapylonego gazu.
Składa się z odpylacza, w którym następuje wydzielanie ziaren pyłu z gazu oraz urządzeń pomocniczych, jak przewodów ssących i tłoczących, wentylatorów lub dmuchaw, silników napędzających, instalacji elektrycznych, pomp i przewodów wodnych, zbiorników na pył, urządzeń odprowadzających pył itp. Zestaw i rodzaj urządzeń pomocniczych zależy od typu odpylacza.
Do wydzielania pyłów z gazów odlotowych mają zastosowanie następujące zjawiska fizyczne: siła bezwładności, siła ciążenia, siła odśrodkowa, siła elektrostatyczna, siła dyfuzji, kondensacja pary wodnej na ziarnach pyłu.
Rozróżnia się następujące typy urządzeń odpylających:
1) mechaniczne suche urządzenia odpylające tj. komory osadcze, cyklony, multicyklony, odpylacze o ruchu obrotowym cylindrycznej obudowy, odpylacze wirnikowe.
Najczęściej stosowane są cyklony. Mają bardzo szeroki zakres zastosowania, m.in. w obiegach wentylacyjnych i przy odpylaniu małych ilości gazu (za paleniskami kotłów parowych, w odlewniach, piecach wapiennych itp.). Cyklony stosuje się także w skojarzeniu z innymi typami odpylaczy, jako pierwszy stopień odpylania (np. z odpylaczami tkaninowymi, mokrymi lub elektrostatycznymi).
Urządzenia te działają na zasadzie występowania dużych sił odśrodkowych z odrzutem cięższych ciał stałych w kierunku ścianek cylindra, po których zsuwają się do umieszczonego w dole zbiornika pyłu. Charakteryzują się łatwą obsługą, niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, lecz i niezbyt wysoką skutecznością działania.
2) mechaniczne mokre urządzenia odpylające, stanowiące najliczniejszą grupę urządzeń odpylających; są to m.in.: płuczki wieżowe, cyklony mokre, płuczki obrotowe, odpylacze ze zwężką Venturiego.
Zasada ich działania polega na wykorzystywaniu zjawisk występujących przy dodawaniu cieczy do zapylonego gazu, tj. kondensacji pary wodnej, dyfuzji, zderzenia się kropelek cieczy z ziarenkami pyłu, zjawisk elektrostatycznych, rozdrobnienia gazu, osadzania się pyłu.
Urządzenia te przeznaczone są do odpylania gazów technologicznych z pyłów drobnych, nieagresywnych i nie cementujących. Charakteryzują się małą czułością na zmiany temperatury, wilgotności oraz stosunkowo wysoką skutecznością odpylania (do 99%).
Mokre urządzenia odpylające, niezależnie od odpylania gazu, mogą być równocześnie wykorzystywane do chłodzenia gazu lub wydzielania zanieczyszczeń gazowych.
3) odpylacze tkaninowe (filtracyjne) - ich działanie polega na oddzieleniu pyłu podczas przepływu zapylonego gazu przez materiały filtracyjne, tj. warstwy kształtek ceramicznych i metalowych, tkaniny, włókniny, filce, bibuły.
Najbardziej rozpowszechnione są odpylacze filtracyjne tkaninowe, w których materiałem filtracyjnym są tkaniny lub włókniny naturalne i sztuczne, pozwalające na oddzielenie pyłów o wielkości ziaren rzędu 1 mikrometra. Często wymagają one wstępnego odpylenia gazów. Stosowane są w cementowniach, wapiennikach, wytwórniach mączek mineralnych, w produkcji metali i wyrobów z metali, produkcji maszyn i urządzeń, a także w produkcji wyrobów chemicznych.
4) elektrostatyczne urządzenia odpylające (elektrofiltry) tj. urządzenia wykorzystujące zjawisko siły elektrostatycznej.
Zapylony gaz ulega jonizacji w silnym polu elektrostatycznym, ziarna pyłu są przyciągane przez elektrodę zbiorczą, gdzie koagulują (łączą się) i przy wstrząsaniu opadają do zbiornika pyłu.
Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością działania (powyżej 99,5%) oraz niskimi oporami przepływu, nawet dla bardzo dużych ilości gazów.
Elektrofiltry stosowane są do odpylania dużych ilości gazów, np. spalin z kotłów energetycznych, w cementowniach, w produkcji metali i wyrobów z metali, w produkcji wyrobów chemicznych.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę U.