odpylające urządzenia co to znaczy

Co znaczy Urządzenia odpylające? Czym jest Zespół urządzeń koniecznych do wydzielenie pyłu z.

Czy przydatne?

Co to jest Urządzenia odpylające

Definicja po angielsku: Particulates emission reducing systems.

Definicja: Zespół urządzeń koniecznych do wydzielenie pyłu z zapylonego gazu.
złożona jest z odpylacza, gdzie następuje wydzielanie ziaren pyłu z gazu i urządzeń pomocniczych, jak przewodów ssących i tłoczących, wentylatorów albo dmuchaw, silników napędzających, instalacji elektrycznych, pomp i przewodów wodnych, zbiorników na pył, urządzeń odprowadzających pył i tym podobne Zbiór i rodzaj urządzeń pomocniczych zależy od typu odpylacza.
Do wydzielania pyłów z gazów odlotowych mają wykorzystanie następujące zjawiska fizyczne: siła bezwładności, siła ciążenia, siła odśrodkowa, siła elektrostatyczna, siła dyfuzji, kondensacja pary wodnej na ziarnach pyłu.
Rozróżnia się następujące typy urządzeń odpylających:
1) mechaniczne suche urządzenia odpylające jest to komory osadcze, cyklony, multicyklony, odpylacze o ruchu obrotowym cylindrycznej obudowy, odpylacze wirnikowe.
przeważnie służące są cyklony. Mają bardzo szeroki zakres wykorzystania, między innymi w obiegach wentylacyjnych i przy odpylaniu małych ilości gazu (za paleniskami kotłów parowych, w odlewniach, piecach wapiennych i tym podobne ). Cyklony stosuje się również w skojarzeniu z innymi typami odpylaczy, jako pierwszy stopień odpylania (na przykład z odpylaczami tkaninowymi, mokrymi albo elektrostatycznymi).
Urządzenia te działają na zasadzie występowania sporych sił odśrodkowych z odrzutem cięższych ciał stałych w kierunku ścianek cylindra, po których zsuwają się do umieszczonego w dole zbiornika pyłu. Charakteryzują się łatwą obsługą, niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, ale i niezbyt wysoką skutecznością działania.
2) mechaniczne mokre urządzenia odpylające, stanowiące najliczniejszą grupę urządzeń odpylających; to są między innymi : płuczki wieżowe, cyklony mokre, płuczki obrotowe, odpylacze ze zwężką Venturiego.
Zasada ich działania bazuje na wykorzystywaniu zjawisk występujących przy dodawaniu cieczy do zapylonego gazu, jest to kondensacji pary wodnej, dyfuzji, zderzenia się kropelek cieczy z ziarenkami pyłu, zjawisk elektrostatycznych, rozdrobnienia gazu, osadzania się pyłu.
Urządzenia te przeznaczone są do odpylania gazów technologicznych z pyłów drobnych, nieagresywnych i nie cementujących. Charakteryzują się małą czułością na zmiany temperatury, wilgotności i w miarę wysoką skutecznością odpylania (do 99%).
Mokre urządzenia odpylające, niezależnie od odpylania gazu, mogą być jednocześnie używane do chłodzenia gazu albo wydzielania zanieczyszczeń gazowych.
3) odpylacze tkaninowe (filtracyjne) - ich działanie bazuje na oddzieleniu pyłu w trakcie przepływu zapylonego gazu poprzez materiały filtracyjne, jest to warstwy kształtek ceramicznych i metalowych, tkaniny, włókniny, filce, bibuły.
w najwyższym stopniu rozpowszechnione są odpylacze filtracyjne tkaninowe, gdzie materiałem filtracyjnym są tkaniny albo włókniny naturalne i sztuczne, pozwalające na oddzielenie pyłów o wielkości ziaren rzędu 1 mikrometra. Regularnie wymagają one wstępnego odpylenia gazów. służące są w cementowniach, wapiennikach, wytwórniach mączek mineralnych, w produkcji metali i wyrobów z metali, produkcji maszyn i urządzeń, a również w produkcji wyrobów chemicznych.
4) elektrostatyczne urządzenia odpylające (elektrofiltry) jest to urządzenia wykorzystujące zdarzenie siły elektrostatycznej.
Zapylony gaz ulega jonizacji w mocnym polu elektrostatycznym, ziarna pyłu są przyciągane poprzez elektrodę zbiorczą, gdzie koagulują (łączą się) i przy wstrząsaniu opadają do zbiornika pyłu.
Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością działania (ponad 99,5%) i niskimi oporami przepływu, nawet dla bardzo sporych ilości gazów.
Elektrofiltry służące są do odpylania sporych ilości gazów, ((na przykład spalin z kotłów energetycznych, w cementowniach, w produkcji metali i wyrobów z metali, w produkcji wyrobów chemicznych

Czym jest Odpylające Urządzenia znaczenie w Słownik na U .