wojewódzka samorządowa co to znaczy

Co znaczy Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna? Czym jest Jednostka tworzona poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Definicja po angielsku: Voivodeship self-government organisational units.

Definicja: Jednostka tworzona poprzez wojewódzki organ samorządowy dla realizacji własnych, zleconych albo powierzonych zadań publicznych.1) Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w dorobek należy do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa. Sejmik podejmuje w tym celu odpowiednią uchwałę. Wyjątkiem od powyższej zasady jest tworzony poprzez zarząd województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
2) Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne można podzielić na:
- wojewódzkie jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
- wojewódzkie osoby prawne.
3) Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie poprzez woj..
4) Formy organizacyjno-prawne wojewódzkich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej to: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
5) Formy organizacyjno-prawne wojewódzkich osób prawnych to: firmy akcyjne, firmy z o.o., fundacje, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i odrębne typy osoby prawnej na przykład Kolumna transportu sanitarnego i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Czym jest Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna znaczenie w Słownik na W .