Definicja Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Co znaczy Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna? Czym jest Jednostka tworzona poprzez wojewódzki organ samorządowy dla realizacji własnych, zleconych albo. Słownik Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Definicja po angielsku: Voivodeship self-government organisational units.

Definicja: Jednostka tworzona poprzez wojewódzki organ samorządowy dla realizacji własnych, zleconych albo powierzonych zadań publicznych.1) Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w dorobek należy do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa. Sejmik podejmuje w tym celu odpowiednią uchwałę. Wyjątkiem od powyższej zasady jest tworzony poprzez zarząd województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
2) Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne można podzielić na:
- wojewódzkie jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
- wojewódzkie osoby prawne.
3) Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie poprzez woj..
4) Formy organizacyjno-prawne wojewódzkich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej to: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
5) Formy organizacyjno-prawne wojewódzkich osób prawnych to: firmy akcyjne, firmy z o.o., fundacje, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i odrębne typy osoby prawnej na przykład Kolumna transportu sanitarnego i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Czym jest Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna znaczenie w Słownik na W .