współczynnik skolaryzacji co to znaczy

Co znaczy Współczynnik skolaryzacji brutto? Czym jest Stosunek liczby osób uczących się (stan.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik skolaryzacji brutto

Definicja po angielsku: Gross enrolment rate.

Definicja: Stosunek liczby osób uczących się (stan najpierw roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w ekipie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Na przykład współczynnik skolaryzacji brutto dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę wszystkich uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek najpierw danego roku szkolnego poprzez liczbę ludności w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego poziomu) wg stanu w dniu 31 XII tego samego roku; rezultat podajemy w ujęciu procentowym

Czym jest Współczynnik skolaryzacji brutto znaczenie w Słownik na W .