zanieczyszczenia pyłowe co to znaczy

Co znaczy Zanieczyszczenia pyłowe? Czym jest Podzielone są na następujące klasy w zależności od.

Czy przydatne?

Co to jest Zanieczyszczenia pyłowe

Definicja po angielsku: Particulates pollutants.

Definicja: Podzielone są na następujące klasy w zależności od wymiarów ziaren pyłu:
- pyły o rozdrobnieniu makroskopowym o wymiarach ziaren 1000 do 1 mikrometra,
- pyły o rozdrobnieniu koloidalnym o wymiarach ziaren 1 do 0,001 mikrometra.
W zależności od źródła pochodzenia pyłu albo formy jego występowania przyjęto podział na:
- pyły dyspersyjne, tzn. powstałe w wyniku mechanicznego rozdrabniania ciał stałych (na przykład pył węglowy przy kruszeniu i mieleniu węgla w zakładach energetycznych),
- pyły kondensacyjne, powstałe w wyniku skraplania się i zestalania par różnych substancji chemicznych (((na przykład sadza). Występują one z zasady tylko w klasie o rozdrobnieniu koloidalnym.
Powstawanie pyłów wiąże się nierozerwalnie ze wszystkimi procesami produkcyjnymi i procesami spalania. Szczególnie spore ilości pyłów powstają przy spalaniu paliw stałych. Liczba i charakterystyka pyłów, jakie powstają w procesie spalania paliw stałych zależy od:
1) rodzaju paliwa - stopnia rozdrobnienia, zawartości i składu mineralogicznego popiołu, spiekalności, zawartości części lotnych, wilgotności i tym podobne,
2) warunków spalania - rodzaju rusztu, natężenia cieplnego komory paleniskowej, temperatury spalania, warunków przepływu powietrza i spalin i tym podobne,,
ponadto szczególnie "pyłotwórcze" są mechanizmy metalurgiczne i produkcja materiałów budowlanych, a w szczególności produkcja cementu. O stopniu szkodliwości pyłów decyduje w pierwszej kolejności ich stężenie w atmosferze, skład chemiczny i mineralogiczny. Do pyłów szczególnie toksycznych należą związki arsenu, ołowiu, cynku, manganu, kadmu, miedzi i rtęci. Z pyłów mineralogicznych w najwyższym stopniu szkodliwy jest kwarc. W pyłach emitowanych, wskutek mechanizmów spalania, występują także węglowodory aromatyczne, a zwłaszcza 3-4 benzopiren, uważany za czynnik rakotwórczy

Czym jest Zanieczyszczenia pyłowe znaczenie w Słownik na Z .