działalność organizacji co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność organizacji religijnych. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność organizacji religijnych

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.3
Klasa 91.31
Podklasa 91.31.Z
Czym się zajmuje Działalność organizacji religijnych
Działalność szczegółówo Działalność organizacji religijnych .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność agencji informacyjnych,
  • Działalność filharmonii, orkiestr, chórów,
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • Działalność muzeów i ochrona zabytków,
  • Działalność związana ze sportem, pozostała.