działalność usługowa co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.04.2008
Klasa 1.01.1941
Podklasa 01.41.A
Czym się zajmuje Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
W tej klasie/podklasie są także:
  • Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich,
  • Uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo,
  • Chów i hodowla zwierząt pozostałych,
  • Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
  • Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej.