działalność usługowa co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.04.2008
Klasa 1.01.1941
Podklasa 01.41.A
Czym się zajmuje Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
W tej klasie/podklasie są także:
  • Leśnictwo,
  • Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów,
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • Chów i hodowla świń,
  • Chów i hodowla drobiu.