górnictwo uranu toru co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Górnictwo rud uranu i toru. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Górnictwo rud uranu i toru

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 1.12.2000
Klasa 1.12.2000
Podklasa 12.00.Z
Czym się zajmuje Górnictwo rud uranu i toru
Działalność szczegółówo Górnictwo rud uranu i toru .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Górnictwo gazu ziemnego,
  • Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu,
  • Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając działalność usługową,
  • Wydobywanie węgla kamiennego,
  • Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd.