pozostałe górnictwo gdzie co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane. Lista firm.

Informacje Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.05.2008
Klasa 14.50
Podklasa 14.50.Z
Czym się zajmuje Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
W tej klasie/podklasie są także:
  • Górnictwo rud miedzi,
  • Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych,
  • Wydobywanie kamienia,
  • Wydobywanie gliny i kaolinu,
  • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych.