produkcja mebli pozostała co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej. Lista firm.

Informacje Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej

Która sekcja PODSEKCJA DN
Nazwa grupy 36.1
Klasa 36.14
Podklasa 36.14.A
Czym się zajmuje Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
  • Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane,
  • Produkcja instrumentów muzycznych,
  • Przetwarzanie odpadów,
  • Produkcja sprzętu sportowego.