produkcja przypraw co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja przypraw. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja przypraw

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.87
Podklasa 15.87.Z
Czym się zajmuje Produkcja przypraw
Działalność szczegółówo Przypraw Produkcja .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa,
  • Produkcja lodów,
  • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików,
  • Produkcja cukru,
  • Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości.