produkcja przypraw co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja przypraw. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja przypraw

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.87
Podklasa 15.87.Z
Czym się zajmuje Produkcja przypraw
Działalność szczegółówo Produkcja przypraw .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa,
  • Produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
  • Produkcja lodów,
  • Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów.