Definicja Produkcja samochodów osobowych

Firmy z kodami PKD: Produkcja samochodów osobowych. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja samochodów osobowych

Która sekcja PODSEKCJA DM
Nazwa grupy 34.1
Klasa 34.10
Podklasa 34.10.B
Czym się zajmuje Produkcja samochodów osobowych
Działalność szczegółówo Osobowych Samochodów Produkcja .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,
  • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
  • Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych.