Definicja Produkcja samochodów osobowych

Firmy z kodami PKD: Produkcja samochodów osobowych. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja samochodów osobowych

Która sekcja PODSEKCJA DM
Nazwa grupy 34.1
Klasa 34.10
Podklasa 34.10.B
Czym się zajmuje Produkcja samochodów osobowych
Działalność szczegółówo Osobowych Samochodów Produkcja .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego,
  • Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych,
  • Produkcja sprzętu transportowego,
  • Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających.