sprzedaż detaliczna co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

Informacje Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

Która sekcja SEKCJA G
Nazwa grupy 52.6
Klasa 52.62
Podklasa 52.62.B
Czym się zajmuje Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
W tej klasie/podklasie są także:
  • Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych,
  • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,
  • Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego.