sprzedaż detaliczna co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

Informacje Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

Która sekcja SEKCJA G
Nazwa grupy 52.6
Klasa 52.62
Podklasa 52.62.B
Czym się zajmuje Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
W tej klasie/podklasie są także:
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach,
  • Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
  • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
  • Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową.