sprzedaż detaliczna co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.

Informacje Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach

Która sekcja SEKCJA G
Nazwa grupy 52.6
Klasa 52.62
Podklasa 52.62.B
Czym się zajmuje Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
W tej klasie/podklasie są także:
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  • Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego,
  • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
  • Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
  • Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników.