uprawa grzybów kwiatów co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin.

Informacje Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.12.2008
Podklasa 01.12.B
Czym się zajmuje Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
W tej klasie/podklasie są także:
  • Chów i hodowla świń,
  • Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • Działalność usługowa związana z produkcją roślinną, zagospodarowanie terenów zieleni,
  • Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów.