Definicja Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy

Firmy z kodami PKD: Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Lista firm, przedsiębiorstw.

Opis Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.11.2008
Podklasa 01.11.C
Czym się zajmuje Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
W tej klasie/podklasie są także:
  • Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw,
  • Działalność usługowa związana z leśnictwem,
  • Uprawa warzyw,
  • Chów i hodowla zwierząt,
  • Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej.