Niesklasyfikowane indziej gdzie rolne uprawy pozostałe i przemysłowych roślin uprawa
Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Niesklasyfikowane indziej gdzie rolne uprawy pozostałe i przemysłowych roślin uprawa

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
sekcja: SEKCJA A
nazwa grupy: 1.01.2008
klasa: 1.11.2008
podklasa: 01.11.C - Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Popularne klasyfikacje działalności:

SEKCJA A

pozostałe w tej klasie/podklasie: SEKCJA A

Działalność gospodarcza polegająca na Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane - cel gospodarczy i zakres działania firmy

Niesklasyfikowane indziej gdzie rolne uprawy pozostałe i przemysłowych roślin uprawa