uprawa roślin przemysłowych co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej.

Informacje Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.11.2008
Podklasa 01.11.C
Czym się zajmuje Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
W tej klasie/podklasie są także:
  • Uprawa warzyw,
  • Chów i hodowla świń,
  • Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
  • Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
  • Chów i hodowla zwierząt pozostałych.