Niesklasyfikowane indziej gdzie rolne uprawy pozostałe i przemysłowych roślin uprawa

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.11.2008
Podklasa 01.11.C
Czym się zajmuje Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
W tej klasie/podklasie są: