Niesklasyfikowane indziej gdzie rolne uprawy pozostałe i przemysłowych roślin uprawa

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.11.2008
Podklasa 01.11.C
Czym się zajmuje Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
W tej klasie/podklasie są:

Popularne klasyfikacje działalności:

SEKCJA A

pozostałe w tej klasie/podklasie: SEKCJA A

Działalność gospodarcza polegająca na Chów i hodowla zwierząt pozostałych - cel gospodarczy i zakres działania firmy

Niesklasyfikowane indziej gdzie rolne uprawy pozostałe i przemysłowych roślin uprawa