Definicja Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy

Firmy z kodami PKD: Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Lista firm, przedsiębiorstw.

Opis Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.11.2008
Podklasa 01.11.C
Czym się zajmuje Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
W tej klasie/podklasie są także:
  • Chów i hodowla świń,
  • Chów i hodowla drobiu,
  • Gospodarka leśna,
  • Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
  • Działalność usługowa związana z leśnictwem.