wydawanie książek co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Wydawanie książek. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Wydawanie książek

Która sekcja PODSEKCJA DE
Nazwa grupy 22.01.2008
Klasa 22.11.2008
Podklasa 22.11.Z
Czym się zajmuje Wydawanie książek
Działalność szczegółówo Wydawanie książek .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja papierowych artykułów piśmiennych,
  • Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Produkcja papieru i tektury,
  • Produkcja wyrobów z papieru i tektury,
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji.