odkupienie co to znaczy

Co znaczy Odkupienie? Definicja Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby.

Czy przydatne?

Co to jest Odkupienie

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane przez uczestnika w zleceniu konto bankowe. Odkupienie jednostek uczestnictwa może być, ale nie musi, obciążone opłatą manipulacyjną. Aktualne wartości opłat manipulacyjnych podane są w Tabeli Opłat. Zlecenie odkupienia może być złożone osobiście/przez pełnomocnika w POK lub telefonicznie/telefaksowo, po podpisaniu odpowiedniej umowy.

Czym jest Odkupienie znaczenie w Słownik fundusze O .